CERTIFIKÁTY

V našej prevádzke používame výhradne bezolovnaté glazúry a každý nový výrobok je až po otestovaní zaradený do výroby. Riadime sa podľa zaužívaných profesionálnych postupov a každý kus je opracovaný a po každom výpale riadne skontrolovaný a triedený podľa kvality. Na všetky naše úžitkové výrobky, ktoré prichádzajú do styku s požívatinami a potravinami máme vydané certifikáty o zdravotnej nezávadnosti Štátnym technickým ústavom v Piešťanoch: č. 00026/104/2/2008. Platnosť certifikátov si môžete overiť na stránke www.certifikaty.sk
certifikát 1
certifikát 2