Ochrana súkromia a spracovanie osobných údajov - GDPR

Na našej webovej stránke www.ika.sk robíme všetko preto, aby ste sa tu cítili bezpečne. Preto máme celý náš web zabezpečený šifrovaným SSL certifikátom, pričom nemôže jednoducho dôjsť ku strate alebo odcudzeniu súkromných údajov. Ostatné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a súkromné údaje. Aké údaje od Vás získavame, na čo ich používame a s kým ich zdieľame : V súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle čl. 13 nariadenia europského parlamentu 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa zákona a prísne dodržujeme nariadenia GDPR politiky.

Kto je prevádzkovateľ a kde nás môžete kontaktovať:

Prevádzkovateľ domény www.ika.sk a spracovávateľ Vašich osobných údajov je:
Milan Mezei - Keramika - Ika
Štiavnická cesta 117/41
93505 Pukanec
IČO: 40 312 372
DIČ: 1046956790
Tel.: +421 905 260 513

Keramika - IKA na adrese www.www.ika.sk je podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pod registračným číslom: 201415981.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov je Milan Mezei. V prípade, ak máte nejaké otázky k používaniu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese ika@ika.sk alebo písomne na uvedenej adrese firmy. Aké osobné údaje zbierame:

Zoznam spracúvaných osobných údajov, ktoré získavame pomocou registračného formulára žiadosti o spoluprácu:

1. Meno a priezvisko
2. IČO
3. Adresa predajne - za účelom zistenia, či sa nenachádza v blízkosti novej predajne náš stály odberateľ, ktorému poskytujeme exkluzivitu
4. Emailová adresa - pre potreby zaslania prihlasovacích údajov do veľkoobchodného Eshopu a na prípadnú komunikáciu so zákazníkom.
5. Telefónne číslo - pre potreby registrácie a komunikáciu so zákazníkom po prijatí žiadosti o spoluprácu.
Účel a rozsah spracúvania osobných údajov:

• Na vystavenie daňového dokladu - faktúry,
• Na doručenie objednaného tovaru a identifikácia zákazníka/odberateľa pred odovzdaním.
• Pre potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky alebo prostredníctvom
emailu. • Na evidenciu prijatých objednávok pre potreby ich vybavenia, alebo riešenie reklamácií.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté pre účely potrebného na doručenie tovaru:

• Kuriérska, prepravná spoločnosť DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.,
Technická 7, 821 04 Bratislava. IČO: 35834498
-Rozsah poskytovaných údajov : Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia a telefónne číslo príjemcu

• Účtovná kancelária: JM credit s.r.o.,
len za účelom spracovania jednoduchého účtovníctva potrebného pre vydanie daňového priznania:
Mlynská 2 (bývalá mototechna oproti súdu), Levice 934 01, IČO: 36848549
-Rozsah poskytovaných údajov: faktúry v papierovej forme kde je uvedená: fakturačná adresa, názov tovaru, počet ks, celková cena.

Ako vaše údaje chránime Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. V súlade s požiadavkami platnej legislatívy v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov postupujeme podľa zákona a vykonávame všetky potrebné bezpečnostné alebo technické opatrenia tak, aby sme Vaše osobné údaje čo najlepšie u nás chránili. Preto všetky uložené osobné údaje sú uchovávané na mieste, do ktorého má prístup iba jedna poverená osoba. Ako dlho osobné údaje uchovávame

Všetky uložené osobné údaje uchovávame počas aktívneho obchodovania v našom systéme. Maximálne však 2 roky po ukončení obchodovania. Podávanie sťažností

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme samozrejme veľmi radi, ak najskôr budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť.

V prípade, ak máte akékoľvek iné otázky k použitiu Vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete ma kontaktovať na adrese ika@ika.sk alebo písomne na uvedenej adrese firmy.