Certifikáty

Suveníry a magnetky boli od začiatku pôsobenia našej firmy hlavnou súčasťou výroby. Od roku 2008 sa naša výroba magnetiek a suvenírov z keramiky rozšírila o úžitkové produkty na ktoré máme vydaný certifikát Štátnym technickým ústavom v Piešťanoch, ktoré boli testované na zdravotnú nezávadnosť a môžu prísť do styku s požívatinami a potravinami. Číslo certifikátu: 00026/104/2/2008. Platnosť certifikátu si môžete overiť na stránke certifikaty.sk .

 

Vážený návštevník, nami vyrobený tovar predávame len pre registrovaných partnerov s fyzickými predajňami alebo stánkom.  Rozumiem