Certifikáty

od roku 2008 máme vydaný nový certifikát Štátnym technickým ústavom v Piešťanoch na všetky úžitkové výrobky, ktoré boli testované na zdravotnú nezávadnosť číslo: 00026/104/2/2008.
Všetky úžitkové výrobky tak môžu prísť do styku s požívatinami a potravinami.

Vážený návštevník, nami vyrobený tovar predávame len pre registrovaných partnerov s fyzickými predajňami alebo stánkom.  Rozumiem